Skip to content

Projekty Unii Europejskiej

Makarony z serca i z wiedzy

AdobeStock_94576008
unia_zdjecie

Wsparcie na kapitał obrotowy Arc-Pol Babiński Sp Komandytowa

ARC-POL BABIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wsparcie na kapitał obrotowy Arc-Pol Babiński Sp Komandytowa

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 183 491.31 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 183 491.31 zł

unia_zdjecie

Komercjalizacja wyników prac B+R w zakresie produkcji makaronu o zwiększonych parametrach żywieniowych

„ARC-POL BABIŃSKI” SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Komercjalizacja wyników prac B+R w zakresie produkcji makaronu o zwiększonych parametrach żywieniowych

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do produkcji wyników prac B+R przeprowadzonych przez Wnioskodawcą we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Wydział Technologii żywności w zakresie makaronu bezglutenowego o podwyższonej wartości żywieniowej i zdrowotnej.

Zakres ww. projektu będzie obejmować zakup i uruchomienie w oparciu o wyniki prac B+R kompletnej, niezależnej linii technologicznej do produkcji przemysłowej makaronu bezglutenowego.
Całkowita wartość projektu: 11 378 422,27 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 700 299,60 zł

unia_zdjecie

Opracowania receptury i założeń technologicznych produkcji makaronów bezglutenowych z surowców naturalnych wzbogacanych o związki bioaktywne

Arc-Pol realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,, Opracowania receptury i założeń technologicznych produkcji makaronów bezglutenowych z surowców naturalnych wzbogacanych o związki bioaktywne., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest pozyskanie kompleksowej wiedzy o właściwościach surowców naturalnych, zawierających związki bioaktywne z przeznaczeniem wykorzystania ich w produkcji makaronów bezglutenowych.

Całkowita wartość projektu: 6 042 023.31 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 190 412.83 PLN

Zapytania ofertowe:

  1. Zapytanie Ofertowe nr 1 /POIR/2017/ARCPOL
  2. Zalącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 1 /POIR/2017/ARCPOL
  3. Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 1 /POIR/2017/ARCPOL
  4. Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 1 /POIR/2017/ARCPOL
  5. Protokół wyboru