Skip to content

Laboratorium badawcze

Makarony z serca i z wiedzy

AdobeStock_212588490

Laboratorium powstało w 2006 roku z inicjatywy Ś.P. Pana Tomasza Klimasa wspomagając kontrolę wewnętrzną w przedsiębiorstwie Arc-Pol Babiński. W Laboratorium pracowały osoby, które kontrolowały zgodność ze specyfikacją surowców dostarczanych do zakładu oraz produktów gotowych. Prowadzono także monitoring stanu higieny pomieszczeń produkcyjnych, wyposażenia oraz załogi.

a_foto_02_bW związku z ciągłym rozwojem zakładu, koniecznością otrzymania wyników w krótkim czasie i z dużą dokładnością oraz wymaganiami posiadanego certyfikowanego zintegrowanego systemu zarządzania i bezpieczeństwa żywności zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm Właściciel Firmy zdecydował o przebudowie oraz doposażeniu Laboratorium w nową aparaturę badawczo naukową.

W październiku 2008 roku Firma otrzymała dofinansowane z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B + R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego. Tytuł projektu: Zwiększenie potencjału badawczo rozwojowego poprzez zakup urządzeń laboratoryjnych.

Dzięki niemu zmodernizowano pomieszczenia Laboratorium i dostosowano je do wymogów przepisów prawa i obowiązujących wymagań norm laboratoryjnych.

W latach 2012-2018 Laboratorium posiadało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium prowadzi badania zgodnie z wymaganiami obowiązujących aktów prawnych, w oparciu o metody znormalizowane i własne procedury

a_foto_02_b

W związku z ciągłym rozwojem zakładu, koniecznością otrzymania wyników w krótkim czasie i z dużą dokładnością oraz wymaganiami posiadanego certyfikowanego zintegrowanego systemu zarządzania i bezpieczeństwa żywności zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm Właściciel Firmy zdecydował o przebudowie oraz doposażeniu Laboratorium w nową aparaturę badawczo naukową.

W październiku 2008 roku Firma otrzymała dofinansowane z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B + R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego. Tytuł projektu: Zwiększenie potencjału badawczo rozwojowego poprzez zakup urządzeń laboratoryjnych.

Dzięki niemu zmodernizowano pomieszczenia Laboratorium i dostosowano je do wymogów przepisów prawa i obowiązujących wymagań norm laboratoryjnych.

W latach 2012-2018 Laboratorium posiadało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium prowadzi badania zgodnie z wymaganiami obowiązujących aktów prawnych, w oparciu o metody znormalizowane i własne procedury